Nyhet 23 april 2020 14:25

Miljögifter vid Sågstugeudden

Rester av dioxiner från ett gammalt sågverk har hittats i marken vid Sågstugeudden.

I samband med att en ny detaljplan ska tas fram för Hökmossen 2b beställde kommunen i samråd med den privata exploatören en markundersökning av bland annat den privata fastigheten Hökmossen 1:17 (Sågstugeudden).

Undersökningen visar att det tyvärr finns mycket höga halter av dioxiner i marken, giftiga föroreningar som kan stanna kvar i miljön i många år. Under 20- till 50-talet låg det ett sågverk här (Hökmossens ångsåg). Dioxinerna ingick troligen i medlet klorfenol som fram till 1978 användes vid många sågverk för att förhindra svampangrepp på virket.

Ägarna till Hökmossen 1:17 har informerats. Det är också de som har ansvar för att åtgärda föroreningarna. Kommunens miljöavdelning ansvarar för tillsynen och kommer att rekommendera vad som bör göras. En av rekommendationerna blir att markägarna åtminstone sätter upp informationsskyltar på det aktuella området.

Miljöavdelningen har också informerat de närboende om att inte vistas på den aktuella platsen och om vikten av att kontrollera dricksvattnet ifall det tas från egen brunn i närheten.

- Vår uppgift är dels att informera allmänheten om den aktuella situationen, dels att ge information och rekommendationer till den privata markägaren om lämpliga åtgärder att nu vidta, säger kommunens miljöchef Susanna Eriksson.

Senast uppdaterad: 23 april 2020 14:25

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.