Nyhet 19 april 2021 14:36

Detaljplan för Sundsör 2:1 (Sundsviks ängar) har vunnit laga kraft

Detaljplanens ungefärliga plangräns markerad på ett ortofoto

Ungefärlig planområdesgräns för detaljplan Sundsör 2:1

Detaljplanen vann laga kraft 2021-04-16.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-04 § 11 att anta detaljplanen. Överklagandetiden för antagandebeslutet var mellan 2021-02-09 och 2021-03-01. Beslutet om antagande överklagades till Mark- och miljödomstolen som avvisade överklagandena. Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa överklagandena överklagades inte. Därmed vann detaljplanen laga kraft 2021-04-16.

Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Länk till laga kraft-handlingarna

Senast uppdaterad: 19 april 2021 14:36

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.