Nyhet 12 februari 2020 14:35

Detaljplan för Ströpsta 3:517 (mark 1) har vunnit laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 2019-09-10.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18 § 88, att anta detaljplanen för rubricerat område.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande överklagades till Mark- och miljödomstolen som gav domslut 2019-05-15, de beslutade att avslå och avvisa överklagandena. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen som 2019-09-10 beslutade att inte ge prövningstillstånd, beslutet får enligt 5 kap. 5§ (2010:921) inte överklagas. Detaljplanen vann laga kraft 2019-09-10.

Eftersom Nykvarns kommun inte tog del av Mark- och miljööverdomstolens beslut förens 2020-02-05 kungörs detaljplanens laga kraft-vinnande först nu. 

Klicka här för att komma till laga-kraft handlingarna! 

Senast uppdaterad: 14 maj 2020 11:30

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.