Nyhet 25 april 2022 08:00

Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6) ställs ut på granskning

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2022-04-05 § 57 att ställa ut rubricerad
detaljplan för granskning.

Detaljplanen för Mörby etapp 6 är en del av den pågående verksamhetsutvecklingen i
logistikområdet Stockholm syd. Planområdet är beläget inom den östra delen av Nykvarns kommun, på gränsen till Södertälje kommun, cirka fyra kilometer öster om centrala Nykvarn. Planområdet avgränsas av motorväg E20 i norr, detaljplan för Mörby del 5 i väst och järnvägen i söder. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktad på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel) inom ramen för logistikområdet Stockholm syd. En mindre del av planen möjliggör även för begränsat idrottsändamål. Detaljplanen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan då planområdet är utpekat för verksamheter med inslag av service.

Detaljplaneförslaget finns under granskningstiden 2022-04-25 t.o.m. 2022-05-22 tillgängligt i Servicecenter på Centrumvägen 24 A och på kommunens hemsida.

Länk till mer information om detaljplanen och hur du går tillväga för att lämna dina synpunkter på planförslaget

Senast uppdaterad: 25 april 2022 08:00

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.