Nyhet 08 februari 2021 15:13

Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 6 går ut på samråd

Detaljplanens planområdesgräns samt kringliggande planområden för pågående och gällande detaljplaner

Detaljplanens planområdesgräns samt kringliggande planområden för pågående och gällande detaljplaner

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-01 § 166 att godkänna planförslaget och skicka ut detaljplanen på samråd.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamhetsmark. I huvudsak så är avsikten logistik, kontor, handel och ej störande industrier (dvs tillverkning). I södra delarna av verksamhetsområdet föreslås även tyngre industriverksamheter som kan innebära störningsrisk. Med hänsyn till naturvärden och med beaktande av hantering vattenflöden undantas resterande delar av planområdet från exploatering.

Planförslaget är utställt för samråd under perioden 2021-02-08 till 2021-03-05. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och/eller tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

På denna länk hittar du samrådshandlingar, hur du lämnar synpunkter och mer information om detaljplanen för Mörby verksamhetsområde etapp 6

Senast uppdaterad: 08 februari 2021 15:13

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.