Nyhet 05 juni 2020 10:12

Detaljplan för gamla idrottsplatsen till beslut

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte den 2 juni att skriva avtal med HSB Produktion HB i Södertälje för exploatering av gamla idrottsplatsen. Kommunstyrelsen beslutade också att skicka planförslaget för Nykvarn 10:25 och 10:25 m.fl. till kommunfullmäktige för antagande.

HSB Produktion i Södertälje HB har genom tidigare markanvisningsavtal ensamrätt att förhandla med kommunen angående marken på idrottsplatsen. Kommunstyrelsen beslutade att mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna avtalet efter beslut i kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 17 juni.

Planförslaget ger HBS en möjlighet att bygga 90-100 lägenheter i flerbostadshus upp till fem våningar med möjlighet till etagevåningar. Husen avtrappas genom uteplatser, balkonger och terrasser i olika höjd för att smälta in i miljön. Lägenheterna har varierande storlekar, 2-5 rum och kök, och grupperas kring en skyddad innergård.

- Jag är glad att vi har kommit så här långt i processen. Det är ett av Nykvarns bästa lägen med närhet till centrum, natur, skolor, förskola, idrottshall och lekplatser, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsen ordförande i Nykvarns kommun.

I området planeras det även två parker och parkeringsplatser i garage och på markplan.

Den gamla porten till idrottsanläggningen byggs upp igen med den ursprungliga blå färgen. Den nya porten blir ingången till en aktivitetspark. Området mitt emot Folkets park blir en park med staket i samma färg som ingången till parken för att knyta an till platsens långa historia.

Enligt planen ska de intilliggande gatorna också förbättras. Gammeltorpsvägen kompletteras med en gång- och cykelväg och Dammstugevägen får en gångtrottoar.

I dagsläget är det inte klart än när byggnationen kan påbörja eftersom detaljplanen är inte antagen i kommunfullmäktige och det är pågående förskoleverksamhet på gamla idrottsplatsen just nu.

Senast uppdaterad: 05 juni 2020 10:14

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.