Nyhet 21 september 2021 09:22

Detaljplan för Baffeln 2 och 11 m.fl. har vunnit laga kraft

Vy från Maskinförarevägen mot planområdet i västlig riktning

Vy från Maskinförarevägen mot planområdet i västlig riktning

Detaljplanen vann laga kraft 2021-09-10.

Nykvarns kommun vill meddela att kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan för Baffeln 2 och 11 m.fl. i Nykvarns kommun, Stockholms län, vunnit laga kraft.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-16 § 103 att anta detaljplanen för Baffeln 2 och 11 m.fl. Länsstyrelsen beslutade 2020-12-23 att inte pröva kommunfullmäktiges antagandebeslut.

Under överklagandeperioden, som pågick mellan 2020-12-21 och 2021-01-08 inkom överklaganden från tre personer till kommunen. Dessa gick vidare till Mark- och miljödomstolen som 2021-08-17 beslutade att avvisa den ena överklagan då personen inte hade rätt att överklaga och avslå de andras överklaganden då domstolen bedömde att kommunen inte gått utanför sitt handlingsutrymme och att det överklagande beslutet inte stred mot någon rättsregel. Mark- och miljödomstolens dom överklagades av en av de klagande till Mark- och miljööverdomstolen som 2021-09-09 beslutade att inte ge prövningstillstånd till den klagande och att Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Kommunfullmäktiges antagandebeslut vann därför laga kraft 2021-09-10.

Länk till laga kraft-handlingarna för detaljplan för Baffeln 2 och 11 m.fl.

Senast uppdaterad: 19 april 2022 08:45

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.