Nyhet 03 mars 2021 17:42

Detaljplan för Ånsta 2:1 har vunnit laga kraft

Detaljplanens ungefärliga plangräns markerad på ett ortofoto

Ungefärlig planområdesgräns för detaljplan Ånsta 2:1 m.fl.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-03-03.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-04 § 9 att anta detaljplanen. Överklagandetiden för antagandebeslutet var mellan 2021-02-09 och 2021-03-02. Eftersom kommunen har inte fått in någon överklagan under överklagandetiden så har detaljplanen vunnit laga kraft.

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktat på logistik, ej störande industri, kontor och lager inom ramen för logistikområdet Stockholm Syd.

Länk till laga kraft-handlingarna

Senast uppdaterad: 03 mars 2021 17:44

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.