Nyhet 18 november 2021 08:52

Damm ska ge bättre vatten i Måsnaren

Miljöinspektör Pernilla Barrud och NCC:s platschef Robert Eriksson på plats vid den nya fosfordammen.

Många sjöar i Nykvarn riskerar att växa igen på grund av övergödning. En ny fosfordamm vid Kämsta ska bidra till att höja kvaliteten på vattnet i bland annat sjön Måsnaren.

Där Vidbynäs golfbana tagit slut och skogen bytts mot öppna fält jobbar en grävmaskin bland träd, lera och sly. Metodiskt gräver den fram något som liknar en grund rektangulär sjö. Det ska bli en fosfordamm.

Här, i närheten av det som en gång var Kämstasjön, ska den konstgjorda dammen fånga upp fosfor från åkrarna omkring. Fosfor är ett näringsämne som finns naturligt i miljön. När extra fosfor från mänsklig aktivitet, exempelvis odlingar och enskilda avlopp, tillförs våra vatten kan det bli problem med övergödning. Insjöar och vattendrag växer igen.

– När fosfor stannar i dammen istället för att rinna vidare minskar belastningen på sjöar och vattendrag längre ner i systemet. Måsnaren är en av dem. Det är en sjö som har dålig ekologisk status på grund av övergödning. Måsnaren tar också emot stora mängder vatten från delar av industriområdet i Mörby och Almnäs i Södertälje.

Det förklarar miljöinspektör Pernilla Barrud från Nykvarns kommun när hon besöker grävområdet tillsammans med entreprenören NCC som ansvarar för arbetet.

Dammbygget startade i början av november och är ett samarbetsprojekt med flera parter. Det finansieras av statliga anslag (anslag 1.11, åtgärder för havs- och vattenmiljö) från Havs- och vattenmyndigheten samt LOVA (Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö).

När dammen är klar beräknas den bli närmare 90 meter lång och 12–16 meter bred. Den långsmala formen betyder att vattnet stannar kvar ett tag innan det rinner vidare. Då hinner också mer fosfor fällas ut.

– Vi tror att den nya dammen lockar till sig insekter, kräldjur och andra småkryp som ökar den biologiska mångfalden. Vi ser också till att det skapas några skyddade vikar i dammen så att sjöfåglar kan trivas här, säger Pernilla Barrud som är glad över att kunna bidra till att höja kvaliteten på vattnet i området.

– Förutom alla de positiva effekter vi hoppas att dammen ger så är det extra roligt att det här är ett samarbetsprojekt där vi och Södertälje kommun, markägare och torrläggningsföretaget har arbetat tillsammans, säger hon.

Senast uppdaterad: 18 november 2021 08:59

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.