Nyhet 01 juli 2022 10:10

Ändring av detaljplan inom Mörby 5:34 är utställd på samråd

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2022-06-07 § 119 att godkänna samrådsförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till ändring av detaljplan på samråd. Samrådstiden pågår mellan 2022-06-21 och 2022-07-12.

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten

Planområdet är beläget ca 2,5 kilometer öster om Nykvarns centrum i Mörby verksamhetsområde. Området avgränsas av Mörbyvägen i sydväst, av industri- och verksamhetsfastigheter i öst och nordväst och i övrigt av natur.

Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig lager- och industribyggnad inom fastigheten Mörby 5:34. Föreslagen tillbyggnad är placerad där det idag går kommunala ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten som försörjer Mörby 5:7 så dessa behöver flyttas för att tillbyggnaden ska vara möjlig. Ledningarna flyttas till norr om Mörby 5:7 till kommunalägd mark där markreservat och ledningsrätt inte behövs.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här!

Senast uppdaterad: 01 juli 2022 10:11

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.