Nyhet 26 juni 2020 10:09

Allemansrätt på vatten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Kraven på hänsyn mot omgivningen på vatten är desamma som på land - inte störa och inte förstöra. För att det ska vara trevligt till sjöss för alla behöver alla samsas och visa hänsyn. På sjön Yngern får båtar med högst 8 hk framföras.

Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Som båtfarare ska du visa gott sjömanskap och känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten du färdas i och visa omsorg och varsamhet för att undvika olyckor.

Begränsning av båtens motorkapacitet finns bland annat till för att det inte ska bli för stora svall i områden med mycket trafik eller att förtöjda båtar i området skadas. Kanotister och kajakförare får svårt att värja sig mot stora vågor och hög fart och motorljud kan upplevas som störande av badgäster och boende i området. Begränsningarna finns även ur naturvårdssynpunkt. Större motorer ger mer svallvågor och en förhöjd risk för erosion och annan relaterad störning. Snabbare båtar åstadkommer dessutom ökat buller samt innebär plötsliga och hastiga rörelser, vilket kan vara negativt för fåglar och deras reproduktion, i synnerhet för störningskänsliga arter. I Yngern återfinns flera sådana störningskänsliga arter, såsom fiskgjuse, storlom och den rödlistade havsörnen.

Om du vill ankra eller tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt (område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda) kan du göra det i något enstaka dygn. Vill du göra det en längre tid behöver du fråga markägaren om lov.

Både den som kör fartyget och den som till exempel hjälper till med navigeringen ska vara nyktra till sjöss. Gränsen för sjöfylleri går vid 0,2 promille. För grovt sjöfylleri är gränsen 1,0. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Även om ovanstående kriterier inte uppfylls kan en påverkad person dömas för sjöfylleri om personen inte kan framföra farkosten på ett betryggande sätt.

Se Naturvårdsverkets film om allemansrätten till sjöss Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 juni 2020 10:09

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.