Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Miljökontroll

Arbetet i sjön genomfördes utan att kvicksilvret spreds. Det förhindrades under den inledande entreprenaden av en skyddsskärm vid arbetsområdet och en yttre skärm som omgav hela mynningsområdet.

Skärmarna bestod av stora fiberdukar som syddes samman och monterades på flytläns. Dukarna togs bort när arbetet var slutfört. Fiberdukarna släppte igenom vatten, men inte partiklar.

Under projektet fanns det ett löpande miljökontrollprogram, anpassade till aktuella entreprenadarbeten. En stor del av provtagningarna skedde vid ett antal fasta stationer i vattensystemet.

Kontrollen under entreprenadskedena omfattade följande egenskaper:

  • Fallande sediment
  • Svävande partiklar (grumlighet)
  • Ekologiska förhållanden (fisk, bottenfauna och zooplankton)
  • Vattenkvalitet
  • Meteorologiska och hydrologiska förhållanden
  • Buller

Förutom viss egenkontroll som entreprenören utförde under pågående entreprenadarbeten så utförde beställaren en omfattande och självständig entreprenadkontroll, som bl.a. innefattade hundratals kärnprovtagningar av sedimenten samt videokontroll av delar av bottnen m.m.

Kärnprov

Kärnprovtagning februari 2003 (Sediment monitoring in February 2003)

Den löpande miljökontrollen med bl.a. kvicksilveranalyser av uppsamlat material i sedimentfällor (se vidstående figur) har alltsedan mitten av 2002 visat en tydligt nedåtgående trend.

Uppföljande miljökontroll har genomförts under en tioårsperiod 2004 – 2013.  Årliga lägesrapporter redovisas under avsnittet Rapporter. Kvicksilverhalten i sjövattnet och sedimenterande material i hela sjösystemet har framgångsrikt reducerats. De minskade kvicksilverhalterna har dock ännu inte reducerat halterna i biota i någon högre grad.  Detta överensstämmer rätt väl med de prognoser som gjordes innan efterbehandlingsarbetena inleddes, prognoser som pekade mot att kvicksilverhalterna i biota sakta skulle minska över en period som kan uppgå till decennier.

I figur nedan illustreras hur kvicksilverhalterna i småabborre och zooplankton har varit under perioden 1999 – 2011.

bild

Kvicksilverhalter i vattenburna partiklar 2010

Kvicksilver i småabborre

Kvicksilverhalter i småabborre och zooplankton 1999 – 2011

Kvicksilver fallande

Kvicksilver i nedfallande sediment 1994 – 2011

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.