Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Kvicksilver i miljön

Kvicksilver som är en tungmetall med den kemiska beteckningen Hg är en av de farligaste miljögifterna som finns.

Arbetare

Eftersom kvicksilver är ett grundämne kan det aldrig brytas ned och förstöras. Det metalliska kvicksilvret är det vi oftast menar när vi säger kvicksilver. Det är glänsande och luktfritt och är flytande i rumstemperatur. Men kvicksilver förekommer även i andra former. Eftersom kvicksilver på grund av sin låga kokpunkt förångas lätt kan kvicksilver också transporteras i atmosfären över långa sträckor. Den största delen av kvicksilvernedfallet i Sverige kommer från andra länder.

Kvicksilver i mark och vatten är normalt starkt bundet till organiska material av olika slag. Mikroorganismer kan omvandla den giftiga metallen till en ändå giftigare förening, metylkvicksilver. Det är den farligaste formen för människa och miljö. Metylkvicksilvret tas snabbt upp av olika organismer och ackumuleras till höga halter i slutet av näringskedjan.

Människan får i sig kvicksilver genom att äta fisk. Kvicksilver kan ge fosterskador samt påverka det centrala nervsystemet. Kvinnor som väntar barn — eller planerar för barn – bör inte äta fisk från insjöar som innehåller mer än 0,5 milligram metylkvicksilver per kilo. Det gäller även kvinnor som ammar.

Mer än 99,5 % av all kvicksilver i Turingensystemet är bundet till partiklar i sedimenten. I sjön Turingen finns omkring 225 000m3 bottensediment förorenade av kvicksilver. De största kvicksilvermängderna finns nära Turingeåns mynning och i sjöns djupare delar. Bakgrundshalten av kvicksilver i normala sjösediment är 0,05-0,1 mg/kg TS. I Turingen når halten upp till 25 mg/kg TS. Enstaka analysresultat visar även toppar på 35 mg/kg TS.

Gädda


Provfiskad gädda från sjön Turingen visar halter på upp till 2,6 mg/kg. Småfisk som mörten hade däremot 0,5 mg/kg. Miljömålet för sötvattensfisk är 0,5 mg/kg.

Kvicksilver har använts i pappers- och massaindustrin fram till mitten av 60-talet. Det användes som konserveringsmedel av pappersmassa och som bekämpningsmedel för att hindra tillväxt av alger i rörledningar och maskiner. Under 50- och 60-talen hade vi som en följd av kvicksilverbetat utsäde en stor fågeldöd. I Sverige infördes år 1966 förbud mot metylkvicksilverbetat utsäde.

1993 förbjöds kvicksilver i bland annat termometrar, sjukvårdsinstrument och mätinstrument. Fortfarande finns dock stora mängder kvicksilver i omlopp i vårt samhälle. Cirka 100 ton kvicksilver finns i gamla elkontakter och andra varor i det svenska samhället.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.