Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Därför sanerar vi

Nykvarns Bruk använde mellan åren 1946 och 1966 – liksom andra pappersbruk – kvicksilver i produktionen.

Kvicksilverhaltiga fiberrester från bruket spolades ut i Turingeån. En del stannade i åns bottensediment, en del fördes vidare till sjön Turingen. Cirka 350 kilo kvicksilver har påträffats i sjösystemet.

Fisken i sjön ”svartlistades” 1968 som oätlig. Kvicksilverhalten överskrider kraftigt både Naturvårdsverkets målvärde och Livsmedelsverkets gränsvärde för föda. Halterna har i stort legat stilla fram till mitten 1990 talet då saneringsarbetena inleddes och har därefter sjunkit långsamt.

Projekt Turingens mål:

  • Isolera 90-95 procent av kvicksilvret i sedimenten
  • Fisken i sjön ska återigen gå att äta
  • Gynna den biologiska mångfalden inom vattensystemet samt
  • Förhindra läckage av kvicksilver till Mälaren

Projektet finansierades främst av Miljödepartementet, EU och Naturvårdsverket. Även Stockholms läns landsting, Södertälje och Nykvarns kommuner har bidragit.

Diagram gädda 2010

Kvicksilverhalter i gädda 2010

gädda 1999-2010

Kvicksilverthalten i gädda 1999-2010

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.