Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Vidbynäs

Vid första anblicken kan Vidbynäs uppfattas som en gammal skog, en skog som funnits länge.  De äldsta träden är dock bara kring 200 år och på 1700-talet var området en öppen hagmark kallat "Bolbyns hagar".

Uppdrag om att bilda naturreservat

2003 fick förvaltningen ett uppdrag, om att upprätta ett förslag till naturreservat av Vidbynäs och Jägarskogen. Jägarskogen är numera ett kommunalt naturreservat medan Vidbynäs återstår.

Vidbynäs är ett skogsområde vackert beläget mellan Vidbynäs slottspark, sjön Turingen och Vidbynäs golfklubb. Områdets topografi och historia är kanske det som utmärker sig mest. Hällmarkstallskog uppe på höjderna bryts av med branter, dalsänkor och lövträd. Större delen av skogen är vad man får benämna naturskog, barrskogen är över 100 år, några tallar är inventerade till ca 200 år och flera ädellövträd är strax över 100-150 år. Ädellövträden är dock ej så gamla att håligheter börjat uppstå med så kallad mulm.

Från hagmark till gammal skog

Skogen som tidigare var en öppen hagmark på 1700-talet bär fortfarande spår från denna tid. Väl spritt i området och där ljuset når marken växer gullvivor, gök- och vårärt och  enstaka exemplar av mandelblom. Kulturväxter, stängselrester och floran påminner om att området haft ett helt annat utseende för ett par hundra år sedan. Troligen började området växa igen på 1800-talet.

Inventering av historisk markanvändning, rekreation och naturvärden

Under sommaren 2012 har det pågått inventeringar i Vidbynäs. I en inventering som kommunen gjort har stigar, målpunkter, sevärdheter, tillgänglighet, plats för parkering och skyltar. Calluna har inventerat kärlväxter i området och har även gjort en inventering av markanvändningshistoriken i området. Rapporten kommer snart.

Turinge-Taxinge hembygdsförening har genomfört en kulturhistorisk inventering av området, rapporten finns tillgänglig under relaterad information.

En både för naturvården värdefull och rolig detalj är att en 1700-talskartas beskrivningar har analyserats och tydliggjorts. Nu går att utläsa hur många djur som kunde gå på specifika ytor samt även vad som växte på platsen.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.