Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Vackstaskogens naturreservat

Vackstaskogen är ett naturreservat med 27,8 ha skyddad mark. Området består främst av lövträdsmiljöer med gedigna aspar, som är till stor del anledningen varför reservatet bildades. Här finns flera hotade och sällsynta arter som är beroende av de gamla asparna samt de ädellövträd som finns i området.

Vackstaskogen ligger vackert belägen mellan åkermark och Långsjön och flera vägar finns i området, så det är lätt att ta sig fram.

Syftet med reservatet skall vara att bevara ett värdefullt lövträdsområde med gammal grov asp och partier med ädellövträd, samt dess växt- och djurliv. Området ska vara tillgängligt för rekreation på ett sätt som inte äventyrar värdena.

Syftet uppnås genom att skogen undantas från skogsbruk och i huvudsak får utvecklas fritt. För att gynna skyddsvärda naturtyper och arter i området får punktvisa naturvårdande åtgärder vidtas, som till exempel röjningar och frihuggning av lövträd.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att: 1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada ber, jord eller sten, 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter, 3. tälta mer än två dygn i följd, 4. elda annat än på anvisad plats.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.