Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Jägarskogens naturreservat

I detta tätortsnära naturreservat har kommunen med hjälp av ekonomiskt bidrag från projektet LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) via Länsstyrelsen i Stockholms län satsat på att tillgängliggöra skogen. Vindskydd, spårpreparering, grillplatser, skyltar och spårmarkering har anlagts.

Jägarskogen är ett spännande och vackert skogsområde vid norra stranden av sjön Yngern. Promenera längs någon av de väl markerade slingorna, ta en löprunda eller ett bad någonstans längs den fina strandkanten. Ta med korven och grilla nere vid grillplatsen vid sjön. Överraskas du av dåligt väder kan du kura i vindskyddet ute på udden. Packa ner fikat och gå på en bär- eller svampplockartur, övernatta i vindskyddet med utsikt över sjön eller bara koppla av i den vackra ekskogen. Hela slingan är 3 km lång, den barnvagnsvänliga delen, närmast parkeringen är 1,5 km. Den västliga "Strandstigen" är ca 0,7 km lång.

Syftet med Jägarskogens naturreservat ska vara att bevara och utveckla ett varierat skogsområde med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Sällsynta och hotade arter ska särskilt vårdas. På sikt skulle en återgång till traditionellt bruk med lågintensiv plockhuggning och utmarksbete gynna områdets skogsbetesstrukturer och arter knutna till dessa. Områdets värde för det rörliga friluftslivet ska stärkas och utvecklas.

Syftet ska uppnås genom att:

 • skogen undantas från skogsbruk
 • de barrskogsdominerade delarna i huvudsak lämnas för fri utveckling
 • försiktiga naturvårdsåtgärder för att bevara äldre asp och hävdpräglade träd genomförs i de kulturpräglade barrskogarna
 • delar dominerade av ädellövträd sköts främst genom bete och slåtter
 • förutsättningarna för det rörliga friluftslivet stärks genom enkla anordningar som ska möjliggöra naturupplevelser

Förvaltning och tillsyn Nykvarns kommun

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande.
 • skada eller samla in växter eller växtdelar, med undantag av plockning av bär, matsvamp och blommor.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • tälta, ställa upp husvagnar och husbilar.
 • göra upp eld på annan än iordningställd plats som är utmärkt i fastställd skötselplan.
 • medföra okopplad hund inom reservatet.
 • rida annat än längs markerade ridleder.
 • att sätta upp fasta orienteringskontroller.
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet.
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar med deltagarantal större än 50 deltagare.

Dispens och tillstånd i Jägarskogen

Vill du genomföra ett arrangemang? Eller någonting annat i Jägarskogens naturreservat? Då kan det behövas ett tillstånd och/eller en dispens. Läs vår vägledning om dispenser och tillstånd i naturreservat.

Hitta hit

Från Nykvarns centrum åk mot Hökmossen. Följ vägen till att du kommer till en Y-korsningen där du svänger höger och fortsätter cirka 550 meter. Efter ett backkrön tar du vänster mot Jägarskogen och direkt in till höger där det finns parkering för besökare av Jägarskogen.


Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.