Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Björkviksmossens naturreservat

Denna opåverkade tallmosse med små partier naturskogsartad barrskog blev reservat redan 1956. Naturreservatet som är 12 ha stort och ligger drygt 5 km söder om Nykvarns tätort. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.  

Beskrivning

Området karaktäriseras av tall bevuxen mosse omgiven av en smal skyddszon av barrskog på frisk mark. Mossens markvegetation domineras av den väldoftande växten skvattram samt tuvull och odon. I de blötare delarna av mossen växer al och glasbjörk med inslag av klibbal och sälg. I reservats utkanter finns också inslag av aspar och ek.

Det finns några rödlistade vedsvampar som lever i området. Det beror till stor del på den stora mängd död ved som finns i området samt att delar av den omgivande barrskogen är av så gammal karaktär att dessa värden skapats på naturlig väg.

Här lever älg, rådjur, skogshare, grävling och har du tur kan du få se orre och dovhjort.

Hitta hit

Från Nykvarns centrum åk mot Hökmossen. Följ vägen till att du kommer till en Y-korsningen där du svänger vänster mot Hökmossen. Följ vägen, förbi Hökmossbadet, ca 3 km. Vid Y-korsningen tag vänster mot Stora Bysta. Väl framme finns en mindre parkering på vänster sida intill en mindre åker. Följ skogsbilvägen och riktningsvisare ca 400 meter.

Förvaltning och tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholms län.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada ber, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
  • bryta kvistar, fälla  eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
  • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur),
  • fånga och insamla ryggradslösa djur,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta,
  • elda,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • framföra motordrivet fordon.


Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.