Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Miljöskydd

Som företagare har du ansvar för att känna till om din verksamhet bedöms vara en miljöfarlig verksamhet och vilken miljölagstiftning som gäller för din verksamhet. På den här sidan finns övergripande information om vilka regler som gäller.

Innan du startar

När du planerar att starta en verksamhet eller göra en åtgärd är det bra att kontakta miljöavdelningen för att avgöra om verksamheten är anmälningspliktig eller inte.

Miljöbalken Länk till annan webbplats. är den lag som styr vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. I miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats. framgår vilka miljöfarliga verksamheter som måste söka tillstånd eller göra en anmälan.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret för att känna till och följa reglerna. Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet över miljöfarlig verksamhet. Kontakta miljöavdelningen om du har frågor om tillstånds- eller anmälningsplikten.

Se till att du har den kunskap som krävs för din verksamhet och vilka konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö den innebär.

Hitta en lämplig plats eller lokal att bedriva verksamheten på för att minimera risker för störning eller påverkan på människors hälsa och miljön.

Tillståndsplikt

I miljöprövningsförordningen framgår det vilka verksamheter som är tillståndspliktiga. Exempel på tillståndspliktig verksamhet är stora verkstadsindustrier, ytbehandlare och gjuterier.

Tillståndspliktiga verksamheter delas in i två kategorier; tillståndsplikt A och tillståndsplikt B. Verksamheter som omfattas av tillståndsplikt A (så kallade A-verksamheter) söker tillstånd från mark- och miljödomstolen. Verksamheter som omfattas av tillståndsplikt B (så kallade B-verksamheter) söker tillstånd från miljöprövningsdelegationen.

Anmälningsplikt

I miljöprövningsförordningen framgår det vilka verksamheter som är anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktig verksamhet är bensinstationer (beroende på storlek), fordonstvättar (beroende på storlek) och verkstadsindustrier (beroende på storlek).

Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter. Anmälan ska lämnas in så tidigt som möjligt dock senast 6 veckor innan planerade arbeten påbörjas.

När verksamheten är igång

Är din verksamhet anmälnings- eller tillståndspliktig får du ett beslut med villkor eller försiktighetsmått för din verksamhet som ska följas.

Om årlig rapportering krävs så ska det göras till miljöavdelningen.

Driftstörning

Får du driftstörningar eller olyckor i din verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa, ska du anmäla det till kommunen.

Har du planer att ändra verksamheten ska miljöavdelningen också meddelas då det kan behövas en anmälan.

Det ska finnas ett egenkontrollprogram för verksamheten som är anpassat och uppdaterat.

Avgift för miljötillsyn

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön och att ovanstående följs. Det görs genom föranmälda eller oanmälda inspektioner, handläggning av anmälningar eller klagomål. Tillsyn omfattar även viss rådgivning och information.

Tillsynen ska betalas av den som bedriver en verksamhet och därför tar miljöavdelningen ut en tillsynsavgift enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Vissa verksamheter omfattas av årlig avgift som tas ut i början av året medan vissa verksamheter får en timavgift som tas ut efter utförd tillsyn.

Exempel på miljöfarliga verksamheter enligt 9 kapitlet i miljöbalken är t.ex.

  • Drivmedelsstationer
  • Fordonstvättar
  • Kemtvättar
  • Lackerare
  • Mekanisk verkstad
  • Tandläkare
  • Tryckerier

Det är verksamheter som omfattar användning mark som kan orsaka negativ påverkan på miljö eller hälsa. Det kan vara utsläpp till luft eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering m.m.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.