Nya regler för inrapportering från och med 2017

Nya regler för inrapportering började gälla 1 januari 2017. Rapporten ska innehålla samma uppgifter som förut men kan gälla fler aggregat.

Resultatet av utförda kontroller för en anläggning med totalt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer under året ska sammanställas och skickas till miljökontoret senast den 31 mars året därpå.

Årsrapporten regleras av den nya förordningen om fluorerade växthusgaser som bland annat medför dessa förändringar:

  • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Aggregaten ska räknas med i totalmängden.
  • Gränsen för inrapportering är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Länk till nya förordningen om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.