Vad ska en köldmedierapport innehålla?

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska antecknas i en köldmedierapport. Rapporten ska du skicka till miljökontoret senast den 31 mars året efter. Läs mer under rubriken Vad är anläggningsägarens ansvar.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

  1. anläggningsägarens namn och organisationsnummer
  2. gatuadress och fastighetsbeteckning för fastigheten där anläggningen finns
  3. anläggningsägarens kontaktuppgifter
  4. namn och certifikat för teknisk personal som hanterat anläggningen
  5. datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp, per aggregat
  6. namn och kontaktuppgifter för din certifierade kylentreprenör
  7. mängder och typer av köldmedier som finns installerade
  8. mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
  9. omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
  10. en lista över anläggningens aggregat.

Läs om certifierade kylentreprenörer under rubriken Hur och när ska man göra läckagekontroller.