Vad händer om du bryter mot bestämmelserna?

Om du inte uppfyller dina skyldigheter som ägare till en anläggning som innehåller köldmedier måste du betala en miljösanktionsavgift.

Miljösanktionsavgiften är 5000 kronor om du

  • inte utför läckagekontroller
  • anlitar en kylentreprenör som saknar certifiering
  • inte anmäler att du installerar ett nytt köldmedieanläggning.

Om du lämnar in en årsrapport för sent är miljösanktionsavgiften 1000 kronor.

Bygg- och miljönämnden är skyldiga att besluta om miljösanktionsavgift oavsett om du har brutit mot reglerna med avsikt eller av oaktsamhet. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Länk till förordningen om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats.