Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar. Här kan du bland annat läsa om vilka regler som gäller för installationer och läckagekontroller, samt hur man rapporterar och vem som har ansvar för det.

Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år ha lämnats in till bygg- och miljökontoret

Vanliga frågor

Köldmedier kan vara skadliga för miljön eftersom de kan bidra till växthuseffekten.

Du som driver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp av växthusgaser.

Länk till förordningen om flourerade växthusgaser Länk till annan webbplats.

Du som är registrerad som ägare till en anläggning som innehåller köldmedier är ansvarig för att anläggningen sköts på rätt sätt.

Det här måste du göra:

 1. Anmäl till miljökontoret om du installerar ett nytt anläggning. Observera att detta gäller om du installerar en anläggning som innehåller mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter).
 2. Se till så att en anläggning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att ett skrotningsintyg skickas till miljökontoret.
 3. Se till så att dina köldmedieanläggningar blir kontrollerade inom bestämda kontrollintervall av en certifierad kylentreprenör. Läckagekontroller är obligatoriska.
 4. Lämna in en årsrapport om skötsel och kontroller senast den 31 mars året efter. Du ska känna till och godkänna rapportens innehåll. Observera att detta gäller om den sammanlagda fyllnadsmängden i samma anläggning är mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter).

Använd gärna denna länk till blanketter från Svenska kyl- och värmepumpföreningen för anmälningar, skrotningsintyg och årsrapporter. Länk till annan webbplats. (Kräver inloggning)

Om du inte uppfyller dina skyldigheter som ägare till en anläggning som innehåller köldmedier måste du betala en miljösanktionsavgift.

Miljösanktionsavgiften är 5000 kronor om du

 • inte utför läckagekontroller
 • anlitar en kylentreprenör som saknar certifiering
 • inte anmäler att du installerar ett nytt köldmedieanläggning.

Om du lämnar in en årsrapport för sent är miljösanktionsavgiften 1000 kronor.

Bygg- och miljönämnden är skyldiga att besluta om miljösanktionsavgift oavsett om du har brutit mot reglerna med avsikt eller av oaktsamhet. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Länk till förordningen om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats.

Kontrollen ska utföras av en kylentreprenör som har godkänts av Incert. Incert är ett ackrediterat certifieringsorgan.

Läckagekontrollerna för varje köldmedieanläggning ska utföras enligt EU-förordning EU nr 517/2014.

Länk till Incerts sökfunktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till EU-förordningen EU nr 517/2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska antecknas i en köldmedierapport. Rapporten ska du skicka till miljökontoret senast den 31 mars året efter. Läs mer under rubriken Vad är anläggningsägarens ansvar.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. anläggningsägarens namn och organisationsnummer
 2. gatuadress och fastighetsbeteckning för fastigheten där anläggningen finns
 3. anläggningsägarens kontaktuppgifter
 4. namn och certifikat för teknisk personal som hanterat anläggningen
 5. datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp, per aggregat
 6. namn och kontaktuppgifter för din certifierade kylentreprenör
 7. mängder och typer av köldmedier som finns installerade
 8. mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 9. omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 10. en lista över anläggningens aggregat.

Läs om certifierade kylentreprenörer under rubriken Hur och när ska man göra läckagekontroller.

Nya regler för inrapportering började gälla 1 januari 2017. Rapporten ska innehålla samma uppgifter som förut men kan gälla fler aggregat.

Resultatet av utförda kontroller för en anläggning med totalt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer under året ska sammanställas och skickas till miljökontoret senast den 31 mars året därpå.

Årsrapporten regleras av den nya förordningen om fluorerade växthusgaser som bland annat medför dessa förändringar:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Aggregaten ska räknas med i totalmängden.
 • Gränsen för inrapportering är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Länk till nya förordningen om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.

Sedan den 1 januari 2020 är det förbjudet att installera kylar och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP över 2500, t. ex. R404A. Det är även förbjudet att fylla på kyl- och frysutrustning med nytt köldmedium där anläggningens CO2e är över 40 ton, det så kallade påfyllningsförbudet.

Utrustning som är utformad för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C är undantagna förbudet.

Här har vi samlat länkar till de dokument vi hänvisar till, samt länkar till information från andra myndigheter och webbplatser.

Om du vill läsa om gällande lagstiftning för köldmedier:
EU-förordningen EU nr 517/2014 Länk till annan webbplats.

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats.

Använd gärna blanketter från Svenska kyl- och värmepumpföreningen Länk till annan webbplats.

Du hittar certifierade kylentreprenörer genom att använda sökfunktionen hos Incert Länk till annan webbplats.

Här får du hjälp att räkna ut koldioxidekvivalenter och intervall för läckagekontroll för din utrustning:
Informationssidan om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.