Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Fordonstvätt

Tvättvattnet från fordonstvätt innehåller avfettningsmedel, tensider, tungmetaller, asfalt- och oljerester.

Hur tvättas bilen bäst ur miljösynpunkt?

Det bästa alternativet är att tvätta din bil på en fordonstvätt med reningsanläggning. Vid reningen avskiljs en mycket stor del av olje- och tungmetallföroreningarna. För dig som vill tvätta bilen själv rekommenderas en så kallad Gör-det-själv-hall som ska ha olje- och slamavskiljare.

Biltvätt hemma

Om du tvättar bilen hemma på gatan, garageinfarten eller på gräsmattan sprids rester av olja, tungmetaller och andra miljöfarliga kemikalier till grundvattnet eller närmaste vattendrag.

Varför är det farligt?

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som löser upp olja, tungmetaller och däckpartiklar till tvättvattnet.

Om bilen tvättas på en gata, grusplan eller gräsmatta släpps det smutsiga vattnet ut helt orenat. Detta är extra farligt om utsläppet sker inom ett vattenskyddsområde.

Följande kan godtas för privatfordon

Avspolning av lera, grus, damm med enbart vatten

Fordonet ska stå på mark som saknar avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, sjö eller liknande samt att det inte får finnas vattentäkter som kan påverkas.

Följande godtas inte

  • Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller mark där avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike, vattendrag.
  • Tvätt i garage med golvavlopp.


Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.