Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Rökfria miljöer

Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Det innebär bland annat ett utökat rökförbud på ett flertal nya platser utomhus.

Nya rökfria miljöer tillkommer och rökförbud införs bland annat på uteserveringar till restauranger och caféer samt inom kollektivtrafiken, idrottsplatser och lekplatser.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak blir det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Rökfria skolgårdar

Vid skolgårdar och andra miljöer där barn och ungdomar vistas bör man särskilt eftersträva att tobakslagen följs. Varken skolpersonal, elever eller besökare på skolan, får röka i eller i anslutning till skolan enligt tobakslagen. Förbudet gäller alla tider på dygnet. Det är även förbjudet att upplåta plats för rökning utanför skolgården för elever.

Det förebyggande arbetet är viktigt när det kommer till att minska andelen elever som börjar använda tobak. Information, öppen dialog, tobaksavvänjning och vuxennärvaro är viktiga delar i ett sådant arbete.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar lokalen eller området. Miljöavdelningen bedriver tillsyn av skolgårdar och serveringsställen.

Tillsyn genomförs även då klagomål inkommer på andra rökfria miljöer.

Fördjupad information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndigheten.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.