Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Radon

Radon är radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering av höga halter av radon kan skada din hälsa och på sikt orsaka lungcancer.

Radon är osynlig och luktar ingenting. Det enda sättet att veta om en bostad innehåller skadliga halter av radon är att mäta. Här hittar du information om hur du går tillväga för att ta reda på om du har skadliga halter radongas i din bostad.

Radonmätning

Radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Syftet med mätningen är att ta reda på om bostaden har skadliga halter radongas.

Referensnivå och gränsvärden för radon

Referensnivån och gränsvärdena för radon har bestämts, av berörda myndigheter i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten, utifrån en samlad bedömning av risker med radon. Referensnivån och gränsvärden för radon anger hur hög radonhalten som mest får vara i inomhusluft och vatten.

Strålsäkerhetsmyndigheten angivit en referensnivå på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) som inte bör överskridas i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde.

Radonsänkande åtgärder

I de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är rimligt och möjligt.

I privata bostäder ansvarar fastighetsägaren för att utföra radonsänkande åtgärder.

I flerbostadshus och allmänna lokaler är det den som har rådighet över fastigheten som ska utföra mätningar och se till att radonhalten hålls under referensnivån.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.