Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering.

Den som utövar verksamhet inom någon av dessa områden är skyldig att undanröja de risker som finns i verksamheten. Nykvarns kommuns bygg- och miljönämnd ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalken. Den operativa tillsynen omfattar både anmälningspliktig och icke anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Hälsorisker

Det finns alltid en hälsorisker med att punktera hud eller slemhinnor och en god hygien är därför avgörande för att undvika infektioner eller smittspridning.

Exempel på hälsorisker är: smitta eller infektion, allergier och annan överkänslighet, hudskador och ärrbildning.

På Socialstyrelsens hemsida finns mer infomation att läsa mer om dessa risker och hur dessa kan förebyggas.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.