Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Ny lag som kan påverka dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet

I maj 2021 beslutade riksdagen om att införa en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen gäller från och med 1 juli 2021 och innebär bland annat förändringar i anmälningsplikten för vissa yrkesmässiga hygieniska verksamheter.

I samband med att den nya lagen börjar gälla sker en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner. Dessa behandlingar är kvar under kommunens tillsyn.

De verksamheter som omfattas av bestämmelserna har fram till 1 september 2021 att anmäla sig till bygg- och miljönämnden respektive IVO.

Några nyheter i lagen är:

  • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
  • När det gäller estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers får dessa endast utföras av legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor.
  • Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.
  • Den som avser att bedriva estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till IVO som är ansvarig tillsynsmyndighet.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.