Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Anmälningspliktiga verksamheter

I syfte att skydda människor mot olägenheter för hälsan råder anmälningsplikt för vissa verksamheter. Dessa verksamheter behöver anmälas till bygg- och miljönämnden innan verksamheten startas eller övertas.


Anmälningsplikt råder för verksamhet där

  1. allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
  2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller
  3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat

Verksamheter som är anmälningspliktiga behöver upprätta en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig när miljöavdelningen utför tillsyn på verksamheten. Egenkontrollens omfattning kan anpassas efter verksamhetens omfattning och syfte.

Tillsynen omfattar granskning av egenkontroll som bl.a. bör innehålla hygienrutiner, kontroll av inomhusmiljö, avfallshantering och kemikaliehantering.

Enligt miljöbalken ska tillsynen finansieras genom avgift för den som bedriver verksamheten. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och revideras regelbundet.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.