Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Elda utomhus

I Nykvarns kommun är det förbjudet att elda utomhus inom detaljplanelagt område, förutom under veckorna 15–17, 39–41 och Valborgsmässoafton. Dessa veckor är fastställda i lokala hälsoskyddsföreskrifterna och är samma varje år. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall, och bara om du eldar på ett sätt som inte orsakar hälso- och miljöproblem. Att elda byggavfall, skogsavfall och grovsopor är alltid förbjudet.

Förbudet beror på att röken är skadlig för både hälsan och miljön. Därför gäller förbudet även eldning i tunna.

Regler för eldning under eldningsveckorna

Du eldar alltid på egen risk. Det finns regler om eldning i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter. Under de tillåtna eldningsveckorna och för valborgsmässoafton råder dessa regler:

  • Om det är eldningsförbud får du inte elda. Kontrollera genom att söka information hos Södertörns brandförsvarsförbund.
  • Eldningen får inte ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Det betyder att din eldning inte får innebära problem för andra.
  • Krav på hänsyn och aktsamhet gäller alltid, vilket till exempel innebär att höra efter med grannarna om de har något emot eldningen.
  • Du får enbart elda torrt trädgårdsavfall. Det innebär att du inte får elda trädgårdsavfall som har blivit blött av regn eller snö.
  • Du får inte elda löv, gräs, nyavklippta grenar och annat avfall som orsakar stora mängder rök. Det får du istället kompostera i den egna trädgården eller köra till återvinningen.
  • Du får aldrig elda byggavfall, skogsavfall, hushållsavfall, gamla möbler eller andra grovsopor.
  • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.

Valborg och eldning av majbrasa

Att tända en majbrasa på Valborg är en trevlig och mysig tradition. Traditionen medför däremot risk för både person- och egendomsskador, så det gäller att vara försiktig när du handskas med eld.

Att elda utomhus efter mörkrets inbrott är normalt sett inte att rekommendera. Ett undantag från detta görs däremot under valborgsmässoafton. Om det är mycket torrt i skog och mark eller kraftig blåst kan det - trots att det är valborg - råda eldningsförbud. Ring Södertörns brandförsvar för att få reda på om eldningsförbud råder.

Utse en person som ansvarar för uppbyggnaden av brasan och en som är säkerhetsansvarig under bränningen. Generellt sett är den som tänder brasan ansvarig för bränningen.

Ska du elda på Valborg ser vi gärna att du som tänker göra upp en större valborgsmässoeld anmäler det till räddningstjänsten. Då har de möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg. Anmäl på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida Länk till annan webbplats.
Majbrasa inom bostadskvarteret får ske med försiktighet och på eget ansvar. Ni måste ha tillstånd från markägaren.

Eldning på allmän plats som ingår i officiellt arrangemang, som till exempel ett valborgsfirande kräver tillstånd enligt ordningslagen. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som beviljar tillstånd.

Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader, bostäder eller vägar. Brasan ska anläggas på okänslig mark såsom grus eller naturjord. Den får inte placeras på asfalt, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- eller teleledning.

Det finns inga definitiva avståndsregler, bedömning måste ske i varje enskilt fall med hänsyn till bebyggelse, vegetation, vindriktning med mera. Denna bedömning kan räddningstjänsten hjälpa er med. Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant.

Se till att inga smådjur befinner sig i riset i god tid innan du tänder. Om riset har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig smådjur, till exempel igelkottar. Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge för skrämma bort smådjur.

Lämpligt material i brasan är torrt ris, kvistar, buskar och rent trä. Du får enligt kommunens renhållningsföreskrifter inte elda något annat avfall. Olämpligt innehåll i brasan eller allt för stor brasa kan ge flygbränder och sprida obehaglig och farlig rök i omgivningen.

Tänd brasan med trä/näverlunta och tändvätska. Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin är mycket farligt på grund av gasbildningen som uppstår lätt. När gasen antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor mot elden. Du kan få allvarliga brännskador eller skada någon annan om vätskan stänker eller spills ut och antänds. Spillolja ska absolut inte användas då det är miljö- och hälsofarligt.

Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Tänk på risken för flygbränder, det vill säga att gnistor som följer med röken faller ner långt bort och tänder eld på brännbart material. Vid all eldning utomhus skall den som eldar ha möjlighet att snabbt kunna larma om problem uppstår vid bränningen.
Vatten för att kunna släcka och krattor ska alltid finnas nära till hands.

Lämna ej elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt. Området ska städas från rester från branden.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.