Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Elda inomhus

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ om du eldar på rätt sätt. Felaktig vedeldning påverkar däremot omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot. Det är dock stor skillnad på olika pannor och det finns sätt att elda som minskar risken.

Inom detaljplanelagt område ska pannor som används för eldning av ved eller annat fastbränsle, med undantag för pellets, vara miljögodkända eller försedda med separat ackumulatortank. Det är dock tillåtet med fastbränsleeldning 2 dagar per vecka under vinterhalvåret (1 oktober – 31 mars) i pannor som inte uppfyller dessa krav.

Att elda med ved kräver både kunnande och omsorg. För att eldningen ska ge upphov till så lite utsläpp av irriterande och hälsofarliga ämnen som möjligt ska du följa dessa regler:

  1. Veden ska alltid vara torr. Det kräver att den klyvs och torkas i upp till ett år och är slutlagrad i torrt utrymme.
  2. Förbränningen ska ske med god lufttillförsel och vid hög temperatur.
  3. All eldning med hushållsavfall som till exempel mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Börja med att söka upp den som eldar och för ett sakligt och vänligt samtal. Är det en granne visar det sig ofta att grannen inte förstått att omgivningen störs men är beredd att göra sitt bästa för att visa hänsyn.

Om du fortsätter att uppleva att du störs av rök från eldning är det bra om du för så kallad luktdagbok. Det innebär att du skriver ner datum och klockslag och vilken typ av lukt som stör dig.

Har lukten av eldning inte minskat ett par veckor efter det att du pratat med dem som eldar kan du vända dig till oss på bygg- och miljökontoret och göra en anmälan om olägenhet för människors hälsa.
Bygg- och miljökontoret kan begära utredningar och ställa krav på åtgärder när det gäller störningar som är skadliga för hälsan och som pågår långvarigt eller regelbundet. När vi utreder kan vi därför ha användning av din luktdagbok.

Fortfarande sker tyvärr en stor del av vedeldningen på ett sätt som ger ett betydande tillskott till växthuseffekten.

Braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är olämpliga att använda för daglig uppvärmning, eftersom de släpper ut väldigt mycket föroreningar. Även äldre vedpannor och kombipannor har en konstruktion som gör att veden förbränns dåligt. Till och med uppvärmningsanordningar som uppfyller Boverkets utsläppskrav är oftast bara byggda för ren trivseleldning under några timmar max 1–2 gånger per vecka vid lämplig väderlek och vind.

Forskning har visat att vedeldning i pannor med dålig förbränning till och med kan bidra mer till växthuseffekten än eldning i en oljepanna av motsvarande storlek. Det beror på att dålig förbränning ger upphov till en rad ämnen med starkare växthuseffekt än koldioxid.

Dålig förbränning gör att det finns höga halter av skadliga ämnen i rökgaserna. Därför är de flesta kaminer, pannor, kakelugnar och öppna spisar inte lämpliga att använda annat än till trivseleldning vid enstaka tillfällen eller ren nödeldning vid akut haveri på uppvärmningssystemet.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.