Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Enskilt avlopp

I områden där det kommunala avloppsnätet inte är utbyggt behöver avloppsreningen anordnas i enskilda avloppsanläggningar. Innan en avloppsanläggning får anläggas behöver tillstånd sökas hos bygg- och miljönämnden.

Vad är ett enskilt avlopp?

Enskilda avlopp eller små avlopp som det även kallas är alla typer av avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Miljölagstiftningen ställer tydliga krav att avloppet ska finnas på lämplig plats, att det ska rena tillräckligt och inte förorena vattentäkter samt att det ska skötas och underhållas på rätt sätt. Dessutom ska näringsämnen på sikt kunna återanvändas inom jordbruket.

Avloppsanläggningar behöver skötsel och tillsyn för att fungera. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att ditt avlopp är godkänt enligt gällande lagstiftning och att den fungerar som avsett.

Avloppsanläggningar som inte fungerar bidrar till bland annat övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Att anlägga en avloppsanläggning kräver tillstånd eller anmälan

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du antingen ansöka om tillstånd eller göra en skriftlig anmälan. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning som ska inrättas eller om du ändrar den befintliga anläggningen.

Rekommendation till dig som ska åtgärda ditt avlopp

Miljöavdelningen rekommenderar alla fastighetsägare att själva läsa på om olika tekniker och avloppslösningar för att få en uppfattning om vad som finns på avloppsmarknaden. Därefter är det en bra idé att ta kontakt med flera olika entreprenörer, konsulter och tillverkare för att hitta den bästa avloppslösningen för just dig och din fastighet.

Tänk på detta innan du väljer vilken avloppsanläggning du vill ha

Har du planer på att anlägga en markbaserad avloppsanläggning? Kontrollera att det går att få tag på rätt storlek av sand- och grusfraktionerna som ska finnas i bädden innan du ansöker/anmäler din avloppsanläggning. Lägger du ned en annan storlek av sand-/grusfraktionen bryter du mot beslutet och kan bli tvungen att göra om anläggningen.

Har du planer på att installera ett minireningsverk? Var medveten om att det tillkommer en driftkostnad, att prover ska tas och att service ska utföras i enlighet med tillståndet. Vid provsvar som inte visar på godkända resultat ska åtgärder utföras och nya prover tas därefter. Vid tillsyn från miljökontoret ska du kunna uppvisa handlingar på att du följer tillståndet och att reningsverket funderar som avsett. Vid miljöavdelningens tillsyn tillkommer en tillsynsavgift enligt taxa.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.