Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Vilda djur

Här finns information om vad som gäller störningar från vilda djur eller vad som ska göras med skadade, sjuka eller döda vilda djur.

Vilda djur inom detaljplanerat område

Fastighetsägare har ett stort ansvar för att ta itu med djur som stör.

Skabbrävar, vildkaniner, grävlingar och andra djur som riskerar att sprida smitta eller orsaka skada är fastighetsägaren därmed själv ansvarig att ta hand om. Om du har jakträtt på området har du också rätt att avliva ett sjukt eller skadat djur, men tänk på att du måste ha polisens tillstånd om du ska skjuta inom detaljplanerat område!

Kommunen ansvarar inte för skyddsjakt på enskild fastighetsmark och kommunen bekostar inte heller denna typ av skyddsjakt utan parterna får i sådant fall själva göra upp om eventuell ersättning.

Nykvarns kommun har kommunjägare som kan anlitas om det kommer in vilda och skadade eller sjuka djur i detaljplanelagt område.

Om du ser en skabbräv inom tätbebyggt område kan du anmäla detta till kommunen. Vi förmedlar då dina kontaktuppgifter vidare till kommunjägaren, som i sin tur kontaktar dig.

Du kan också kontakta Nykvarns kommunjägare om du har frågor eller behöver råd om hur du ska göra.

Kommunjägare Lennart Henrysson
lennart.henrysson@telia.com
Tel. 070-3126043

Kommunjägare Magnus Sköld
wm@skoldsbyggosmide.se
Tel: 0736-335 049

Vilda djur utanför detaljplanerat område

Utanför tätbebyggt område är det jakträttsinnehavaren som ska kontaktas. Du når dessa genom markägaren eller polisen.

Om djuret finns på kommunens mark ska du höra av dig direkt till kommunen. Vi har ett ansvar för våra fastigheter, precis som vilken annan fastighetsägare som helst. Störningar från djur som finns på mark som inte tillhör kommunen kan vi dock inte göra något åt.

Råd om vilda djur som grävlingar och ormar på tomter hittar du på Naturvårdsverkets webbplats. Sök 'vilda djur' eller 'råd om vilda djur'.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.