Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Fordonstvätt

Tvättvattnet från fordonstvätt innehåller avfettningsmedel, tensider, tungmetaller, asfalt- och oljerester.

Hur tvättas bilen bäst ur miljösynpunkt?

Det bästa alternativet är att tvätta din bil på en fordonstvätt med reningsanläggning. Vid reningen avskiljs en mycket stor del av olje- och tungmetallföroreningarna. För dig som vill tvätta bilen själv rekommenderas en så kallad Gör-det-själv-hall som ska ha olje- och slamavskiljare.

Biltvätt hemma

Om du tvättar bilen hemma på gatan, garageinfarten eller på gräsmattan sprids rester av olja, tungmetaller och andra miljöfarliga kemikalier till grundvattnet eller närmaste vattendrag.

Varför är det farligt?

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada både livet i vattnet och oss människor. När bilen tvättas frigörs dessutom olja, tungmetaller och däckpartiklar från bilen som följer med ut i tvättvattnet. Detta sker även om du använder så kallade miljövänliga produkter.

Om bilen tvättas på gatan, grusplan eller gräsmattan finns ingen reningsanläggning som kan ta hand om föroreningarna och det smutsiga vattnet släpps ut helt orenat. Detta är extra farligt när föroreningarna sprids inom ett vattenskyddsområde.

Följande godtas inte vare sig för privatfordon eller för fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller mark där avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike, vattendrag. Tvätt i garage med golvavlopp.

Följande kan godtas för privatfordon: Avspolning av lera, grus, damm utan användande av tvätt kemikalier (avfettning, bilschampo). Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, sjö eller dylikt samt att det inte får finnas vattentäkter som kan påverkas.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Nykvarn

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.