Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Radon

Vill du göra en radonmätning i din bostad? Här hittar du information om hur du går tillväga. Du kan göra beställningen själv genom att följa länken till Swedac. Där hittar du information om företag som utför radonmätning.

Det enda sättet att veta om en bostad innehåller för höga halter av radon är att mäta. För mer information se länken till Strålskyddsmyndigheten.

Gränsvärden
200 Bq/m3 är gränsvärdet för högsta tillåtna radonhalt i inomhusluften för nybyggda hus (Boverket).

200 Bq/m3 är riktvärdet för högsta tillåtna radonhalt i befintliga hus (Socialstyrelsen).

Riktvärdet innebär att fastighetsägaren ska göra åtgärder om halten är högre än 200 Bq/m3, eftersom radonhalten kan vara en olägenhet för människors hälsa.

Mätningen för långtidsmätning är 2 månader under vinterhalvåret (1 oktober - 30 april). Mätningen görs med spårfilmsdosor som du placerar ut. En mätning ska innehålla minst två dosor och minst en dosa per varje våningsplan där det finns bostadsrum.

Det går även att göra en så kallad korttidsmätning som fungerar som en rådgivande mätning i samband med bostadsköp. Mätningen pågår då under en vecka. Normalt tar det cirka 2 veckor från beställning till analyssvar. Det är endast långtids mätning som ger ett års medelvärde och godkänns av myndigheter.

Antalet mätpaket kombineras ihop så att man får det rätta antalet dosor som behövs. Behövs det 4 dosor så köper man 2 st mätpaket med 2 dosor, behövs det 5 dosor så köper man 1 st mätpaket med 2 dosor och 1 st med 3 dosor och så vidare. Det säljs inga lösa, extra dosor.

Mellan åren 1929 och 1975 användes gråblå alunskifferbaserad lättbetong (blåbetong) som byggnadsmaterial i cirka 400 000 bostäder i Sverige. Blåbetongen kan avge radongas till inomhusluften. Är ytterväggar, innerväggar och också bjälklagen av blåbetong kan halterna nå upp emot 800 Bq/m3.

Radonhalten i markluften är normalt hög och det kan räcka med ett litet inläckage för att radonhalten i inomhusluften blir förhöjd. När man bygger nya hus på högriskmark finns speciella byggnadskrav på radonsäkert utförande av grunden.

Observera att det från den 1 januari 2015 inte längre går att söka bidrag hos länsstyrelsen för radonsanering. Se länk till höger för mer information. 

Kommunen har information om utförda mätningar i enskilda bostäder från 1980- och 90-talen. För mer information kontakta kommunen.

 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.