Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Kulturmiljöprogram

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade den 2020-06-02 § 87 att skicka ut förslaget till kulturmiljöprogram på samråd.

Flygfotot över Taxinge-Näsby slott

Flygfotot över Taxinge-Näsby slott

Syftet med kulturmiljöprogrammet

Syftet med ett kulturmiljöprogram är att bevara och lyfta fram områden i kommunen som är tydliga informationsbärare av viktiga perioder i kommunens historiska utveckling. I kulturmiljöprogrammet ska kulturmiljöer värderas utifrån hur tydligt deras kulturhistoriska sammanhang ger vägledning för kommunens framtida utveckling. I samband med att ny bebyggelse växer fram i Nykvarn har kulturmiljöprogrammets lämpliga förhållningssätt som roll att fungera som ledstjärna i hänsynstagandet, både för exploatering av områden och ombyggnationer.

Samråd

Kulturmiljöprogrammet var ute på samråd mellan 2020-06-12 och 2020-08-31. Ett samrådsmöte hölls i Qulturum Sländan i Nykvarns bibliotek 2020-06-22 med ett begränsat antal personer på grund av rådande situtaion med Covid-19.

Samrådshandlingar finns länkade nedan

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
67 kB
Protokollsutdrag KS 2020-06-02 §87 - Beslut om samråd Kulturmiljöprogram.pdf
118.9 MB
Kulturmiljöprogram - Samrådsversion.pdf
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.