Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Kulturmiljöprogram

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade den 2020-06-02 § 87 att skicka ut förslaget till kulturmiljöprogram på samråd.

Flygfotot över Taxinge-Näsby slott

Flygfotot över Taxinge-Näsby slott

Syftet med kulturmiljöprogrammet

Syftet med ett kulturmiljöprogram är att bevara och lyfta fram områden i kommunen som är tydliga informationsbärare av viktiga perioder i kommunens historiska utveckling. I kulturmiljöprogrammet ska kulturmiljöer värderas utifrån hur tydligt deras kulturhistoriska sammanhang ger vägledning för kommunens framtida utveckling. I samband med att ny bebyggelse växer fram i Nykvarn har kulturmiljöprogrammets lämpliga förhållningssätt som roll att fungera som ledstjärna i hänsynstagandet, både för exploatering av områden och ombyggnationer.

Samrådsmöte

Datum: 22 juni
Tid: kl 18:00-19:30
Plats: Qulturum Sländan. Centrumvägen 28, 155 30 Nykvarn

Samrådsmötet är maximerat till högst 30 personer pga rådande situation med Covid 19. Det innebär att det kommer vara möblerat med fasta platser med avstånd mellan platserna. Denna möblering ska respekteras. Deltagande vid samrådsmötet kräver föranmälan. Anmälan sker till jonas.hanifi@nykvarn.se

Samråd

Kulturmiljöprogrammet är ute på samråd mellan 2020-06-12 och 2020-08-31.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2020-08-31. Ange "Kulturmiljöprogram" och diarienr: KS/2020:257 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör allmän handling.

Synpunkter i brevform skickas till:

Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn.

Formulär för synpunkter:Samrådshandlingar

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
67 kB
Protokollsutdrag KS 2020-06-02 §87 - Beslut om samråd Kulturmiljöprogram.pdf
118.9 MB
Kulturmiljöprogram - Samrådsversion.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.