Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Framtagande av ny översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Enligt samma lag ska kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. 

Översiktsplanen behöver vara aktuell för att kunna vägleda beslut i den kommunala verksamheten och spegla den politiska viljan om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Syftet är att skapa en gemensam bild kring en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling i Nykvarn. 

Den nuvarande översiktsplanen är från 2014 och sedan dess har nya lagar och regionala och nationella planer tillkommit. Mycket av det som finns i den nuvarande översiktsplanen har också byggts ut. En aktuell översiktsplan behöver redovisa hur den förhåller sig till nationella miljömål, riksintressen och regionala mål.

Kontaktperson:
Sofia Forsberg
sofia.forsberg@nykvarn.se

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.