Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Framtagande av ny översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Enligt samma lag ska kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. 

Översiktsplanen behöver vara aktuell för att kunna vägleda beslut i den kommunala verksamheten och spegla den politiska viljan om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Syftet är att skapa en gemensam bild kring en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling i Nykvarn. 

Den nuvarande översiktsplanen är från 2014 och sedan dess har nya lagar och regionala och nationella planer tillkommit. Mycket av det som finns i den nuvarande översiktsplanen har också byggts ut. En aktuell översiktsplan behöver redovisa hur den förhåller sig till nationella miljömål, riksintressen och regionala mål.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är en lång process och beräknas vara klart till slutet av 2021. Ett samråd är planerat tidigast i början på nästa år.

Kontaktperson:
Sofia Forsberg
sofia.forsberg@nykvarn.se

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.