Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


VA-plan

VA-planen antogs av kommunfullmäktige 2021-11-04 § 137

VA-planen är ett styrdokument som bildar underlag för hur VA-frågorna bör hanteras i översiktsplaneringen och i samband med beslut om exploatering. Den visar om VA- verksamhetsområdet behöver utökas för befintlig bebyggelse. Den ska bidra till att minska utsläpp av föroreningar och förbättra statusen i kommunens grundvatten- och ytvattenförekomster.

VA-planen omfattar hela kommunens VA-försörjning (både innanför och utanför det allmänna verksamhetsområdet för VA) och innehåller åtgärder för att uppfylla ställningstagandena i VA-policyn. Ansvarsfördelning och tidplan anges för åtgärderna liksom en grov uppskattning av om åtgärderna ryms inom budget eller inte.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
855.2 kB
VA-plan-Antagen 2021.pdf
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.