Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Stråkstudie Sundsvik

Nykvarns kommun har tagit fram en studie för hur Sundsvikstråket kan utvecklas. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-09 § 9 att anta den framtagna stråkstudien.

Översiktsplan 2014 pekar ut att den tillkommande bebyggelsen på landsbygden ska koncentreras i stråk mot Mälaren som förses med kommunalt vatten och avlopp och gång- och cykelvägar.

I översiktsplanen står också att kommunen ska ta fram studier över dessa stråk som sedan ska ligga till grund för eventuella detaljplaner i områdena. Ett av dessa stråk går mellan Nykvarns tätort och Sundsvik/Stensättra via Berga Ö.

Studien innehåller en beskrivning av området där exempelvis kulturmiljöer, nuvarande bebyggelse, befolkning, fornlämningar och infrastruktur beskrivs. Studien visar också på hur området kan utvecklas med mer bostäder och service i framtiden.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
35.6 MB
Stråkstudie Sundsvik i Nykvarns kommun.pdf
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.