Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Parkeringsnorm

Den 4 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att anta en parkeringsnorm för tillkommande bostäder.

Parkeringsnormen ska säkerställa att parkering anordnas på ett sätt som bidrar till kommunens övergripande mål i översiktsplanen och Vision 2035, samt att tillräckligt antal parkeringsplatser anordnas. Normen ska vara vägledande för antalet bil- och cykelparkeringar vid nya bostäder i detaljplanering och bygglovsprövning. Dessutom bidrar parkeringsnormen till att uppfylla kommunallagens krav på likabehandling av kommunens aktörer i förhandling vid bygglovsfrågor.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
4.2 MB
Parkeringsnorm för Nykvarns kommun.pdf
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.