Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Markanvisningspolicy

I Nykvarns kommuns översiktsplan framgår det att en markanvisningspolicy ska tas fram och att policyn ska användas för att nå mål om ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt hänseende.

Syftet med markanvisningspolicyn är att fastslå förutsättningarna för reservation av kommunens mark och i förlängningen försäljning av kommunens mark. Syftet är också att fastslå vilka begrepp som ska användas av kommunen.

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar beskriver vad en markanvisning är. Med markanvisning menas i lagen en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre vilken ger byggherren under en begränsad tid ensamrätt om att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Marken måste ägas av kommunen.

Markanvisningspolicyn antogs av Kommunfullmäktige 2017-09-13 §66.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
1.9 MB
Markanvisningspolicy för Nykvarns kommmun.pdf
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.