Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Översiktsplan 2014

Nykvarns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014. Översiktsplanen anger grunddragen i mark- och vattenanvändningen i hela kommunen samt bebyggelseutvecklingen med sikte fram till år 2025.


Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell minst en gång varje mandatperiod. Den 17 september 2015 aktualitetsförklarade kommunfullmäktige i Nykvarns kommun Översiktsplan 2014.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
347.3 kB
Översikstplan Protokoll KS Â § 89 2014.pdf
53.1 kB
Översiktsplan Kungörelse antagande.pdf
688.7 kB
Översiktsplan KF samt beslut om antagande 18 juni 2014.pdf
16.5 MB
Översiktsplan aktualitetsförklarad 2015-12-10.pdf
1.7 MB
Översiktsplan Mark och Vattenanvändning 20140520.pdf
239.5 kB
Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplan.pdf
1.5 MB
Översiktsplan Granskningsutlåtande 20140520.pdf
4 MB
Översiktsplan Miljökonsekvensbeskrivning 2014 20140605.pdf
9.9 MB
Översiktsplan Kartbilagor 20140520.pdf
2.6 MB
Översiktsplan Barnkartan 20140520.pdf
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.