Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Uddens gård (Ströpsta 3:11)

Diarienummer
KS/2021:481

Projektnamn
Uddens gård

Område
Sydöst om tätorten

Planarbetets innehåll
Bostäder

Skede
Inför samråd

Handläggare
Martin Mansell
E-post: martin.mansell@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 99

Karta med detaljplanens planområde markerat

Karta med detaljplanens planområde markerat

Syftet med planarbetet är att möjliggöra för ca 90 friliggande småhus med en trafiksäker gång/cykel-passage över väg 509.

Området utgörs av knappt 30 hektar och är lokaliserat ca 3-4 km sydöst om Nykvarns centrum. Området avgränsas av de statliga vägarna 509 i väst och Tvetavägen i norr.

Skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 § 218 att ge positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att pröva en detaljplan. Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken tas fram för att undersöka om detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan eller ej.

Handlingar

Nedan hittar du beslut om planbesked samt projektplan för detaljplanen.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.