Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö)

Diarienummer
KS/2022:188

Projektnamn
Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö)

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Bevara värdefull kulturmiljö

Skede
Inför samråd

Handläggare
Saeed Baydon
E-post: saeed.baydon@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 11

Kartbild på ungefärligt inventeringsområde

Kartbild på ungefärligt inventeringsområde

Syftet med att ta fram en detaljplan är att bevara områdets värden då fastigheterna runt Turingeån skapar en unik och värdefull kulturmiljö i kommunen som är en viktig del av Nykvarns historia.

Området är lokaliserat direkt sydväst om Nykvarns centrum, längs den mer öppna delen av Turingeån i tätorten.

Skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 § 56 att ge förvaltningen i uppdrag att pröva en detaljplan för Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö).

Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken tas fram för att undersöka om detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan eller ej.

Inventering av fastigheter

Fastigheterna och miljön inom området kommer under maj-juni 2022 att inventeras av Planavdelningen. Berörda fastighetsägare kommer få information om detta hemskickat, se informationsbrev under handlingar.

Handlingar

Nedan hittar du beslut om planbesked samt projektplan för detaljplanen

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.