Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -Tjusarstigen (del av Ströpsta 3:387 och 3:37)

Diarienummer
KS/2021:480

Projektnamn
Tjusarestigen

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Bostäder

Skede
Inför samråd

Handläggare
My Vållberg
E-post: my.vallberg@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 73

Karta med detaljplanens planområde markerat

Karta med detaljplanens planområde markerat

Syftet med ansökan är att uppföra fristående enbostadshus längst den del av Tjusarstigen som inte är bebyggd för att komplettera kvarteret och villaområdet samt för att skapa en mer sammanhållen struktur och arkitektonisk kvalitet i området.

Området är lokaliserat längst Tjusarstigen, ca 1,3 km sydöst om Nykvarns centrum. Området ligger precis norr om Brokvarn.

Skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 189 att ge positivt planbesked. Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken tas fram för att undersöka om detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan eller ej.

Handlingar

Nedan hittar du beslut om planbesked samt projektplan för detaljplanen

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.