Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Sundsviks ängar

Diarienummer
KS/2015:94

Projektnamn
Detaljplan Sundsör 2:1

Område
Sundsör, ca 6 km norr om Nykvarns centrum

Planändringens innehåll
Bostäder och verksamhet

Skede
Överklagad

Handläggare
Martin Mansell
E-post: martin.mansell@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 99

Illustration över planområdet

Illustration över planområdet (Klicka på bilden för större bild)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, verksamhetsyta och möjlighet till skola i Sundsvik. Totalt planeras cirka 81 lägenheter i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus.

Den tillkommande bebyggelsen i Sundsviks ängar planeras att byggas efter konceptet ”Herrgårdsbyn” för att den nya bebyggelsen skall smälta in i den befintliga kulturmiljön kring säteriet. Bebyggelsen placeras med hänseende till befintlig terräng och naturmark.

Planområdet är beläget ungefär 6 km norr om Nykvarns tätort och mindre än 250 meter sydväst om Sundsörsviken, Mälaren.

Överklagad

Antagandebeslutet har överklagats och prövas av Mark- och Miljödomstolen.

Antagande

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2021-02-04 § 11. Om du är missnöjd med kommunens beslut att anta detaljplanen, kan du överklaga detta hos Mark- och miljödomstolen, du skickar/lämnar dock din överprövan till Nykvarns kommun. Överklagandetiden är mellan 2021-02-09 och 2021-03-01.

Samråd och Granskning

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2019-08-19 och 2019-09-15 och var utställd på granskning mellan 2020-05-13 och 2020-06-12. Under dessa skeden fanns det möjligheter att lämna sina synpunkter på förslaget till detaljplan. Önskar du ta del av handlingarna som var ute på samråd och granskning kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Dokument

Nedan hittar du handlingarna som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2020-12-16 samt meddelande om antagande och sändlista. Önskar du ta del av utredningarna (se sidan 3 i Planbeskrivningen) kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00. 

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.