Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Ströpsta 3:94

Diarienummer
KS/2016:302

Projektnamn
Detaljplan Ströpsta 3:94

Område
Tätorten, Brokvarn

Planändringens innehåll
Bostäder

Skede
Granskning

Handläggare
Saeed Baydon
E-post: saeed.baydon@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 11

Planområdesgräns på flygfoto (Klicka för större bild)

Planområdesgräns på flygfoto (Klicka för större bild)

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadsområde i form av radhus och flerbostadshus. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer lösas inom fastigheten.

Planområdet är beläget i Brokvarn, cirka två kilometer sydost om Nykvarn centrum. Planområdet är cirka 1,1 hektar stort och avgränsas av ett gammalt sågverk med tillhörande byggnader i norr och enstaka villor i söder och öst och Rudkällavägen med ett nybyggt bostadsområde i väst.

Skeden

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2021-04-08 § 43. Länsstyrelsen har beslutat 2021-07-09 att upphäva kommunens beslut att anta detaljplan.

Länsstyrelsens beslut Pdf, 255.1 kB.

Nedan hittar du antagandehandlingarna som Kommunfullmäktige antog 2021-04-08 § 43. Önskar du ta del av utredningarna (se sidan 3 i Planbeskrivningen) eller handlingar från tidigare skeden så kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00. 

Samråd

Planförslaget var ute på samråd mellan 2020-01-20 och 2020-02-16, det fanns då tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. 

De yttranden och synpunkter som inkommit under samrådsperioden har sammanställts ihop med kommunens ställningstagande och förslag till revidering i en samrådsredogörelse. Redogörelsen fanns under granskningen tillgänglig på kommunens hemsida och i kommunhuset.

Granskning

Planförslaget var utställt på granskning mellan 2020-10-05 och 2020-10-26, det fanns då tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. 

De yttranden och synpunkter som inkommit under granskningsperioden har sammanställts ihop med kommunens ställningstagande och förslag till revidering i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet har skickats till de som ej fått sina synpunkter tillgodosedda.

Begära ut handlingar

Om du önskar ta del av samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet eller andra handlingar från samråd eller granskning så kontakta kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.