Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Ströpsta 3:94

Diarienummer
KS/2016:302

Projektnamn
Detaljplan Ströpsta 3:94

Område
Tätorten, Brokvarn

Planändringens innehåll
Bostäder

Skede
Granskning

Handläggare
Saeed Baydon
E-post: saeed.baydon@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 11

Planområdesgräns på flygfoto (Klicka för större bild)

Planområdesgräns på flygfoto (Klicka för större bild)

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadsområde i form av radhus och flerbostadshus. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer lösas inom fastigheten.

Planområdet är beläget i Brokvarn, cirka två kilometer sydost om Nykvarn centrum. Planområdet är cirka 1,1 hektar stort och avgränsas av ett gammalt sågverk med tillhörande byggnader i norr och enstaka villor i söder och öst och Rudkällavägen med ett nybyggt bostadsområde i väst.

Illustration över föreslagen bebyggelse (Klicka för större bild)

Illustration över föreslagen bebyggelse (Klicka för större bild)

Förslaget till detaljplan var utställt på granskning mellan 2020-10-05 och 2020-10-26.

Innan nästa skede, antagandet ska kommunen sammanställa de inkomna synpunkterna och kommunens svar på dessa i ett granskningsutlåtande.

Dokument

Nedan hittar du handlingarna som var utställda under granskningsperioden 2020-10-05 till 2020-10-26.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.