Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete - Rosthackan 1 med flera

Diarienummer
KS/2016:247

Projektnamn
Detaljplan Rosthackan 1 med flera

Område
Tätorten, intill Björkestaskolan

Planändringens innehåll
Skol- och förskola

Skede
Vilande

Handläggare
Martin Mansell
E-post: martin.mansell@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 99

Planområdesgräns på flygfoto (Klicka för större bild)

Planområdesgräns på flygfoto (Klicka för större bild)

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för utökade skol- och förskoleverksamhet. Planen medger också allmän plats för gata och parkområde. Möjligheten till bostad och komplement byggnader kommer finnas kvar på en del av planområde.

Planområdet är ca 2 hektar stort och ligger centralt beläget i Nykvarns tätort. Området omfattar bland annat Tallbackens förskola och Tallbacksvägen. Planområdet avgränsas mot Folkets park.

Detaljplanen är ute på granskning mellan 2018-09-25 och 2018-10-23. Innan nästa skede, antagandet ska kommunen sammanställa de inkomna synpunkterna och kommunens svar på dessa i ett granskningsutlåtande.

Dokument

Nedan hittar du handlingarna som var utställda under granskningsperioden 2018-09-25 till 2018-10-23.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.