Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Näsby 4:3

Diarienummer
KS/2020:291

Projektnamn
Upphävande av byggnadsplan inom Näsby 4:3

Område
Finkarby

Planändringens innehåll
Upphävande av byggnadsplan

Skede
Samråd

Handläggare
My Vållberg
E-post: my.vallberg@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 73

Ortofoto med fastigheten Näsby 4:3 markerad

Området som upphävandet avser

Fastigheten Näsby 4:3 bebyggdes med en huvudbyggnad på 132 kvadratmeter och komplementbyggnad på 66 kvadratmeter år 1956 men i byggnadsplanen som gäller för fastigheten, som började gälla år 1971 tillåts endast huvudbyggnad på 66 kvadratmeter och komplementbyggnad på 20 kvadratmeter. Fastigheten blev alltså i samband med antagandet av byggnadsplanen planstridig. Vid eventuell ansökan om bygglov är fastigheten i planstridigt utgångsläge och endast mycket begränsade bygglov kan ges.

Syftet med upphävande av byggnadsplan 01-TAX-241 är att fastigheten Näsby 4:3 inte längre skall vara planstridig.

Planområdets innehåll kommer i och med upphävande av byggnadsplan 01-TAX-241 inte förändras, det kommer fortsatt vara en privat fastighet med enbostadshus samt komplementbyggnad och möjlighet till lovfria byggnader.

Upphävandet bedöms inte påverka närområdet eller Nykvarns kommun negativt.

Fastigheten Näsby 4:3 ligger intill Finkarby längst väg 526, nordväst om tätorten.

Planskede

Detaljplanen är ute på samråd mellan 2021-03-05 och 2021-03-26. Innan nästa skede, antagandet ska kommunen sammanställa de inkomna synpunkterna och kommunens svar på dessa i ett samrådsredogörelse.

Eftersom upphävandet handläggs med förenklat standardförfarande behöver inte underrättelse och granskning genomföras utan förslaget går direkt till antagande efter samråd och samrådsredogörelse. Mer information om förfarandet finns på Boverkets hemsida. Länk till Boverket - Förenklat förfarande. länk till annan webbplats

Har du synpunkter på förslaget?

Eventuella synpunkter på förslaget till upphävande ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska kommunen tillhanda senast 2021-03-26. Ange ärendets namn och diarienummer: KS/2020:291 i rubrik. Inlämnade synpunkter utgör allmän handling. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter under samrådet kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta upphävandet.

Inlämnande av synpunkter via e-post sker till:
kommun@nykvarn.se

Inlämnande av synpunkter via brevpost sker till:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Inlämnande av synpunkter över disk sker till:
Servicecenter
Skälbyvägen 7A

Samrådshandlingar

Nedan hittar du samrådshandlingarna.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.