Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Mörby verksamhetsområde etapp 7

Diarienummer
KS/2016:71

Projektnamn
Detaljplan Mörby 7

Område
Mörby, Stockholm Syd

Planändringens innehåll
Verksamheter, kontor, lager och tekniska anläggningar

Skede
Samråd

Handläggare
Martin Mansell
E-post: martin.mansell@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 99

Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamheter, primärt i form av testbana för fordon men även andra typer av verksamheter kan bli aktuella. Större del av det tänkta exploateringsområdet har i kommunens gällande översiktsplan (ÖP2014) planerats för verksamheter med inslag av service. Det nu aktuella området är dock större än det område som illustreras i översiktsplanen.

Då planens syften bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning producerats som samråds parallellt med planförslaget.

Planområdet består av ett större område öster om Nykvarns tätort och söder om järnvägen. Området har tidigare utgjort övningsområde för regementet vid Almnäs.

Skeden

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2019-03-07 att planförslaget samt miljökonsekvensbeskrivning ska skickas ut för samråd. Samrådsperioden var 2019-03-13 till 2019-04-09. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Samrådshandlingar

Nedan hittar du handlingarna som var utställda under samrådsperioden.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.